آموزش استفاده از اسپری دوپلی کالر
 
DIY SPRAY DUPLI COLOR

diysprayduplicolorبه یقین رنگ آمیزی صحیح می تواند اثربخشی قسمت رنگ شده را بیشتر کند.
بیایید با هم اصول رنگ آمیزی صحیح را مرور کنیم


 در هوای سرد، ابتدا باید تا 35 درجه گرم شده، سپس یک دقیقه تکان داده شود تا صدای گلوله فلزی داخل اسپری به وضوح شنیده شود، رنگ داخل اسپری رقیق و براحتی از نازل خارج گردد

توجه فرمایید

  1.     به هیچ وجه قبل از تکان دادن اسپری “دوپلی کالر” به روی نازل فشار وارد ننمائید
  2.     از قرار دادن اسپری در برابر شعله مستقیم آتش جدا خودداری فرمائید
  3.     چند لحظه ابتدائی، اسپری خالی از رنگ است. آن را در جای دیگر بپاشید تا رنگ از ته قوطی وارد لوله اسپری شده و خارج گردد
  4.     از فاصله 25 سانت ، حتی المقدور 45 تا 60 درجه اسپری شود.
  5.     افقی رنگ کردن باعث می شود به جای رنگ گاز وارد لوله شود.
  6.     همچنین رنگ را به صورت گردی پاشش نمائید


پاشیدن مداوم رنگ اسپری دوپلی کالر در یک نقطه، باعث شره کردن و دیر خشک شدن آن خواهد شد

از ضربدری، دایره ای، درهم برهم رنگ کردن بپرهیزید. کار را به صورت پله ای یا خطی رنگ نمائید

اگر مرحله ی اول رنگ آمیزی را به صورت خط افقی انجام داده اید، مرحله ی دوم را به صورت خط عمودی اعمال کنید

جهت جلوگیری از خشک شدن رنگ داخل نازل پس از اتمام کار، اسپری Dupli Color را 2 ثانیه بصورت وارونه پاشش نمائید تا رنگ داخل نی و نازل آن تخلیه گردد

کاتالوگ اسپری دوپلی کالر

اسپری رنگ رال دوپلی کالر